Pjesma

Puljština

Rodila loza

1. Rodila loza grojzda dva, rodila loza groj grojzde dva. 2. Kako no/j/ majka šćerke dvi. 3. Prvu rodila Mariju. 4. Drugu rodila Katicu. 5. Tretu rodila Rančicu. 6. Doša je prosit Mariju. 7. Ne dan ti, sinko, Mariju. 8. Dat ću ti, sinko, Katicu. 9. Počeli su se igrati. 10. Sve od jutra do noći. 11. Počela mala plakati. 12. Ča će majki lagati? 13. Da je golida pušćala. 14. Počne se mlada plakati. 15. Kako će ocu lagati? 16. Lako ćeš ocu lagati. 17. Da su se voli štrkali.

Audio

Midi datoteka

Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790