Pjesma

Puljština

Uzeja kosu

1. Uzeja kosu i toj tombolac o ja na ni na ni oj jago moja. 2. Poša je kositi, vaj va dolac. 3. Nakosija je trij tri vahlje. 4. Svaka vahlja trij tri voza. 5. Svaki voz je trij tri kope.

Audio

Midi datoteka

Adresa

Ronjgi 1
51216 VIŠKOVO

Kontakt

Email: info@ustanova-imr.hr
Tel: +385 (0) 51/257-340
Fax: +385 (0) 51/503-790